عکس یادگاری "لیدی گاگا" با بازماندگان تجاوز جنسی!

عکس یادگاری "لیدی گاگا" با بازماندگان تجاوز جنسی!

سیب موز: عکس یادگاری "لیدی گاگا" با بازماندگان تجاوز جنسی!

سیب موز: عکس یادگاری “لیدی گاگا” با بازماندگان تجاوز جنسی!

لیدی گاگا در مراسم اسکار 2016 در اقدامی جالب در پشت صحنه اسکار با بازماندگان تجاوز جنسی عکسی به یادگار گرفت.

لیدی گاگا

در مراسم اسکار روز گذشته لیدی گاگا با اجرای آهنگی زیبا, فضای مراسم را کاملا احساسی کرد.

این خواننده 29 ساله در پشت صحنه مراسم اقدامی جالب نیز انجام داد.

او به میان بازماندگان تجاوز جنسی رفت و پس از مدتی گفتگو با آنها, عکس به یادگار نیز با آنها گرفت.

به گزارش سیب موز:

عکس یادگاری “لیدی گاگا” با بازماندگان تجاوز جنسی!

عکس یادگاری "لیدی گاگا" با بازماندگان تجاوز جنسی! 2

سیمرغ

گرداوری:سیب موز