عکس بسیار زیبای "رضا صادقی" کنار دریا

عکس بسیار زیبای "رضا صادقی" کنار دریا

سیب موز: عکس بسیار زیبای "رضا صادقی" کنار دریا

سیب موز: عکس بسیار زیبای “رضا صادقی” کنار دریا

به گزارش سیب موز: من و دریا ، من بارون ، من آسمون صدا کن

خواننده پاپ

رضا صادقی خواننده پاپ با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت: من و دریا ، من بارون ، من آسمون صدا کن…

عکس بسیار زیبای “رضا صادقی” کنار دریا

عکس بسیار زیبای "رضا صادقی" کنار دریا 2

جام

گرداوری:سیب موز