لغو یک کنسرت به خاطر احتمال ناشنوا شدن خواننده اش!!

لغو یک کنسرت به خاطر احتمال ناشنوا شدن خواننده اش!!

سیب موز: لغو یک کنسرت به خاطر احتمال ناشنوا شدن خواننده اش!!

سیب موز: لغو یک کنسرت به خاطر احتمال ناشنوا شدن خواننده اش!!

این گروه در اطلاعیه ای اعلام کرد که به دلیل آنکه پزشکان به جانسون هشدار داده اند که در صورت ادامه کارش شنوایی اش را کاملا از دست خواهد داد، به کنسرت های خود در آمریکا ادامه نخواهد داد

لغو کنسرت

گروه راک AC/DC کنسرت های خود را در آمریکا به دلیل احتمال ناشنوا شدن خواننده اش به تعویق انداخت.

به گزارش بی بی سی، پزشکان به برایان جانسون خواننده این گروه استرالیایی هشدار داده اند که در حال ناشنوا شدن است.

به گزارش سیب موز: لغو یک کنسرت به خاطر احتمال ناشنوا شدن خواننده اش!!

لغو یک کنسرت به خاطر احتمال ناشنوا شدن خواننده اش!! 2

این گروه در اطلاعیه ای اعلام کرد که به دلیل آنکه پزشکان به جانسون هشدار داده اند که در صورت ادامه کارش شنوایی اش را کاملا از دست خواهد داد، به کنسرت های خود در آمریکا ادامه نخواهد داد.

در این اطلاعیه آمده که در صورت برگزاری کنسرت های از پیش برنامه ریزی شده، احتمالا از خواننده مهمان استفاده خواهند کرد.

برایان جانسون، 68 ساله از سال 1980 خواننده AC/DC بوده است.

در معرض قرارگرفتن صدای بیش از 85 دسیبل می تواند شنوایی انسان را به خطر بیندازد. صدای بلند در کنسرت های موسیقی گاهی بسیار بیشتر از این میزان است.

خبرگزاری مهر

گرداوری:سیب موز