واکنش یک مدیر در برابر نامه محرمانه و توهین آمیز به حامد زمانی!

واکنش یک مدیر در برابر نامه محرمانه و توهین آمیز به حامد زمانی!

سیب موز :در پی انتشار نامه محرمانه مدیر کل سابق دفتر موسیقی به حامد زمانی در صفحه شخصی این هنرمند، پیروز اجمند با انتشار جوابیه ای نسبت به این اقدام واکنش نشان داد.

پاسخ مدیرکل موسیقی به حامد زمانی

بنا به گزارش سیب موز : متن این نامه، بدین شرح است:

«جناب آقای حامد زمانی

با سلام

جنابعالی به عنوان یک شهروند می دانید که رعایت قانون استثنا ندارد و به عنوان یک هنرمند متعهد انقلابی که الگو است باید بیشتر مقید به رعایت قانون باشید. جنابعالی با اینگونه رفتارتان که از وزارت ارشاد مجوز دریافت نمی کردید این شایبه را در میان هنرمندان ایجاد کردید که دفتر موسیقی شما را استثنا کرده و این موضوع مناسب و زیبنده یک اداره در نظام اسلامی نیست. مگر دیگر هنرمندان و استادان برای اجرای برنامه شان مجوز دریافت نمی کنند؟

آیا دفتر موسیقی قصد داشت که به شما مجوز ندهد که چنین تصوری را در نامه تان ایجاد کرده اید؟ برادر عزیزم، شما به عنوان یک هنرمند ارزشی باید بصیرت و درایت و تدبیر داشته باشید. انتشار نامه محرمانه مصداق جرم نیست؟ اگر شما رزمنده ایام دفاع مقدس بودید نامه محرمانه از خودی را در معرض دوست و دشمن قرار می دادید؟ دوستان شما که دوستان من هم هستند با خواندن نامه شما چه تصوری می کنند؟

واکنش یک مدیر در برابر نامه محرمانه و توهین آمیز به حامد زمانی! 2

حامد زمانی

چرا این تصور را ایجاد کرده اید که ما در وزارت ارشاد قصد محدود کردن و برخورد سیاسی با شما را داشتیم؟ کدام ضدانقلاب در دفتر موسیقی در دوران مدیریت بنده نور چشمی بود؟ مگر شما و دیگر هنرمندان متعهد ارزشی در جشنواره ققنوس که من رئیس جشنواره بودم برگزیده و تقدیر نشدید؟ چرا شما با اینگونه رفتارهایتان سعی در قرار دادن دوستانمان در برابر ما می کنید؟ لطفا برای حفظ خون شهدا قانون را رعایت کنید تا نظام جمهوری اسلامی به بی عدالتی متهم نشود.

بهتر است شما به جای ایجاد تصویر نادرست از حقیر به سوابق سی ساله من در حوزه هنر انقلاب اسلامی نگاه کنید. برایتان از خداوند متعال، موفقیت و سلامتی پیوسته آرزومندم.»

کمی قبل حامد زمانی نامه تهدیدآمیز وزارت ارشاد که ممهور به مهر محرمانه است را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

حامد زمانی با انتشار این نامه محرمانه نوشت: برگ زرینی دیگر از افتخارات #وزارت_محترم_ارشاد.

واکنش یک مدیر در برابر نامه محرمانه و توهین آمیز به حامد زمانی! 3

نامه ی محرمانه برای حامد زمانی