من سایه هستم!

من سایه هستم!

مردا یه چیزی می گن، اما کی از خوشگلی بدش میاد خانم مهندس؟ آقای مهندس هم بر و روداره! اگه حواست نباشه می قاپنش ها!

-  نه هر کاری کردم وصل نشد. دارم می رم کافی نت. تازه راه افتادم. - کتاب اردلان رو که یادت نرفت؟! ساعت 2 کلاس داره ها! -   نه با خودم آوردمش، ولی فکر نمی کنم برسم خونۀ مامانت برم، اگه تا ظهر مقاله رو نفرستم، شیشه­گر اخراجم می کنه. می دونی که این مدت چقد کفریه از بدقولی هام! می گفتی خودش می اومد می گرفت و می رفت. -  دوچرخه اش خرابه! بعد هم گفتم که مامانم دیشب از مشهد برگشته، خوشحال می شه یه سر بهش بزنی. -   ببینم چی می شه! - یه تاکسی دربست بگیر که زود برسی. راستی ناهار چی گذاشتی؟ - ناهار؟ هیچی! فعلاً فقط برنج خیس کردم. - خیلی خوب عزیزم مراقب خودت باش، تا بعد.  از پیچ کوچه می گذرم. عطر گل های یاس از باغچۀ همسایه، مشامم را پر می کند. نفس عمیق می کشم. هوا خنک و سبک است و من چقدردلم می خواست الان توی بهارخواب خوابیده بودم و وول می خوردم و آرام در حال بیدارشدن از خواب بودم. به خیابان می رسم. همین که سمت چپ را نگاه می کنم تا از خیابان رد شوم دستی را بر کمرم احساس می کنم. برمی گردم.  -سلام عزیزم! ...  خانمی با روسری مشکی و گونه های تو رفته وبا اشتیاقی زیاد دستم را فشار می دهد و در دست می گیرد. چهرۀ آشنایی دارد.  -خانم اسفندیاری؟... منو نشناختی؟  چشم هایم را ریز می کنم و به او خیره خیره نگاه می کنم.  - منم همسایۀ سابق مادر شوهرت. آقای اسفندیاری خوبن؟ همایون جان چطورن؟  شنیدن اسم اسفندیاری ها مرا به خاطرات دورمی برد.  -اسم کوچیکت یادم نیست!... این طرفا چه کارمی کنی؟  الان یادم آمد. طوبی خانم که من عاشق توت های صورتی شیرین تر از عسل خانه اش بودم. توت هایی پیوندی از توت سیاه و سفید که در هیچ میوه فروشی مثلش را نمی شد پیدا کرد. اسم طوبی خانم که همایون، توتی خانم صدایش می کرد، همیشه توت های صورتی اش را به یادم می آورد. هنوز دارد دهنش باز و بسته می شود.  -خوب بگو عزیزم همایون الان چه کار می کنه؟خودت خوبی؟  همایون. در ذهنم تکرار می شود و یکسره خاطراتی خاکستری در ذهنم تداعی می شود. بعد از آن همه درمان و گذران نقاهت برای فراموشی، دیدن این زن می توانست بلای مقدری به حساب بیاید. - خانم اسفندیاری؟! شما حالتون خوب نیست؟ - من اسفندیاری نیستم خانم!   دستم را از دستش بیرون می کشم و سمت چپ خیابان را نگاه می کنم و از خیابان رد می شوم. انگار داشت زیر لب غرغر می کرد که من به آن طرف خیابان رسیدم. می توانم به خوبی چهرۀ او را مجسم کنم. یاد وقتی میافتم که با یک ظرف توت می آمد دم در خانه و یک ساعت پشت در و گاهی در حیاط با مادرهمایون حرف می زد و این داستان همیشگی آن ها بود. نمیدانم به هم چه می گفتند که این حرف ها هیچ وقت تمامی نداشت. با نگاهی به سمت راست، تند تند خیابان را طی کردم. چهره اش تکیده تر و لاغرتر شده بود. ماشین شورلتی، جلوی پای پیرمردی که به سختی عرض خیابان را طی می کرد ترمز کرد. قلبم فروریخت. همۀ نگاهها به سمت اتومبیل برگشت و مرد با خشم روی فرمان اتومبیل انگشت­هایش را حرکت می داد. مسیرم را ادامه می دهم. یادم می افتد به درخت توتی که مادر همایون از به قول خودش کثیف کاری اش خسته شد و آن را برید، درخت هم بعد ازمدتی سر از خانۀ طوبی خانم درآورد. جایی که قدرش را می دانستند و یک درخت به درخت توت های خانۀ طوبی اضافه شد. سعی می کنم به چیزی فکر نکنم. به گذشته برنگردم.شاگرد میوه فروش با دقت خاصی جلوی مغازه را جارو می کند و یک میوۀ له شده را باچند برگ خشک شده توی خاک انداز جا می دهد. نمی دانم توتی خانم چطور از آن خانۀقدیمی با آن درخت توت های قدیمی دل کند. همایون می گفت آخر تسلیم خواست بچه هایششد و به یک آپارتمان کوچک رضایت داد.  یادم می آید در خانه نمک نداریم، چون ممکن است فراموش کنم بهتر است همین الان بخرم. وارد سوپر می شوم.  -آقا لطفاً یه بسته نمک!  زن کوتاه قدی با کفش های پاشنه بلند، دارد از توی طبقه ها مواد شوینده برمی دارد، برمی گردد و به من نگاه می کند. نگاهم رااز او می دزدم. زن لبخند می زند و با شادمانی می گوید:  -خانم مهندس؟! خانم احمدی؟  فقط نگاهش می کنم.  -شما خانم آقا ارسلان نیستید؟! -چرا. -پریروز با آقای مهندس توی ماشین بودین دیدمتون! من امینی هستم. همسایۀ طبقۀ پایینتون. -خوشبختم!  هیکل چاقش توی یک مانتوی خردلی تنگ، بیشتر به چشم می آمد. کفش قهوه ای اش با رژ و مو و سایۀ چشمش کاملاً هماهنگ بود. نمی دانم چرا از میان تمام لباس و آرایش، معمولا کفش قبل از هر چیز به چشم من می آید.  - مبارک باشه! می بخشید ما برای جشن عروسی نتونستیم بیایم. امینی... شوهرم مأموریت بود. - خواهش می کنم! من سایه هستم. سایۀ مشفق.می تونید منو سایه صدا بزنید.  لبخند می زند. مغازه دار بستۀ نمک را روی پیشخوان می گذارد. برمی دارم و پولش را می دهم. خانم همسایه نگاهی به سرتاپای من می اندازد.پول خریدش را می دهد و از سوپر بیرون می آییم. -من آرایشگرم. تو ساختمان خودمون، واحد منهای شصتشو میخوام بگیرم واسه آرایشگاه. آرایشگاه آرمیتا! کلاس خودآرایی هم می خوام بذارم. اگه بخوای می تونم خودآرایی یادت بدم.  به دسته ای از موهایم که بیرون زده اشاره می کند:  -رنگ هم می زنم. دوست نداری موهاتو رنگ کنی؟ -راستش من بیشتر رنگ طبیعی مو رو دوست دارم.ارسلان هم همین طور. میگه تا موهات سپید نشده رنگ نکن. -مردا یه چیزی می گن، اما کی از خوشگلی بدش میاد خانم مهندس؟ آقای مهندس هم بر و روداره! اگه حواست نباشه می قاپنش ها!  می خندم.  -مردی که به این راحتی بشه قاپشو دزدید، به چه درد می خوره؟ - زنیت یعنی همین دیگه. باید جمعش کنی! - اون مرد رو بهتره بدزدن. - اینطور اگه فکر کنی، همیشه کلاهت پس معرکه است! مردا عقلشون به چشمشونه. این واقعیته. - ولی ارسلان این طوری نیست. - جسارت نباشه، اما همشون عین هم ان. این ازمن به تو نصیحت! می ایستم. همچنان در حال رفتن است و دارد بهمن نصیحت می کند. یک لحظه می ایستد و به عقب نگاه می کند.  - می بخشید من باید برم کافی نت. کار دارم.  -کافی نت برای چی؟ - باید مقاله مو بفرستم دفتر مجله. نگاهی به تابلوی کافی نت می اندازد و بعدداخل مغازه را نگاه می کند. - برو به سلامت خانم مهندس ... چی... سایه جان! فقط یه وقت مناسب بیا تا با هم حرف بزنیم و بیشتر با هم آشنا بشیم.  وارد کافی نت می شوم و می روم جلوی میز می ایستم. مرد مغازه دار، برای خانمی چادری و بچه به بغل، مشغول کپی گرفتن است. خودم را توی آینۀ مغازه نگاه می کنم. از همیشه بی رنگ و روترم. روسری ام را مرتب می کنم. پای چشم هایم گود افتاده است. می دانم از کم خوابی و خستگی است. ارسلان می گوید توزیاد فکر می کنی! فلش را از کیفم درمی آورم. مژه های سر به آسمان گذاشتۀ خانم همسایه از جلوی چشم هایم محو نمی شود. فکر می کنم این­همه نوشتن مرا عاقبت به کجامی رساند. مرا عاقبت به خیر می کند یا آقای شیشه­ گر را یا...  مرد می گوید: بفرمایید! می گویم: یک سیستم می خواهم با ورد 2007 یا 2010 ونت. مرا به سمت یکی از کامپیوترها راهنمایی می کند. پشت یکی از کامپیوترها می نشینم.مرد کامپیوتر را روشن و آماده می کند. بد نیست به خانم آرمیتا سری بزنم. مقاله راباز می کنم. «بررسی ساختار حکومت کشورهای اسلامی و نقش زنان در عرصۀ سیاست و تصمیم سازی».متن را نگاه می کنم. فونتش به هم ریخته و فاصله ها کم و زیاد شده است یاسمن آرنگ