شبِ هرگز

شبِ هرگز

همیشه دلم می خواست به چشم هایش حالی کنم که تمام شیرینی دنیا برای من در نگاه عسلی او مزه می داد.

پنج شب اجرای نمایش نیکی به پایان رسید. همیشه دلم می خواست به چشم هایش حالی کنم که تمام شیرینی دنیا برای من در نگاه عسلی او مزه می داد. این روزها کم کارتر از قبل شده است. نمی دانم حالا تا کی باید انتظار بکشم برای دوباره دیدنش.

صحنه خاموش می شود و تماشاچیان کم کم پراکنده می شوند، در حالی که صدای پچ پچ شان به گوش می رسد.

-این همه جمعیت فقط به خاطر "نیکی صدر" اومدن­ها!- عجب تیکه ایه لامصب! هیچ وقت ام پیر نمی شه!-عالی بود واقعاً عالی بود! و من به خودم فکر می کنم و نیکی که فقط بر روی سن نمایش برای من تحقق می یافت. آهی می کشم . باید برخیزم و سنگینی رفتن را به دوش بکشم. صدای خانمی از صندلی کناری ام به گوش می رسد:-می شه از خانم صدر بیشتر برام بگین؟ خیلی دوست دارم بدونم.خانمی که کنار او نشسته لبخندی زد و گفت: چی می خوای ازش بدونی؟ من از وقتی خیلی کوچیک بود بزرگش کردم. مادری شو کرده ام تا الان.- هیچ وقت مصاحبه نمی کنه!- اون دوس نداره مردم درباره اش حرف بزنن.- شایدم می­خواد همیشه مرموز و دست نیافتنی به نظر بیاد!زن می خندد و با شتاب از روی صندلی بلند می شود. سالن نمایش رفته رفته خالی می شود. دختر هم به پیروی از زن از جا برمی خیزد و با او همگام می شود. - خب برام بگید تا بدونم.-  آخه به چه دردت می خوره؟!- من یکی از هوادارای نیکی صدر هستم! دوست دارم...-خیل خب. چی می خوای بدونی؟ زن و دختر آرام آرام از من فاصله می گیرند. دست پاچه می شوم. پشت سرشان راه می افتم.صدا در همهمه شنیده نمی شود. همراه با دیگران در حال خروج از سالن در کنارشان قدم برمی دارم. زن در حالی که لبخند بر لب دارد می گوید:- نیکی اصلاً ازدواج نکرده.- هیچ کسی لایق او پیدا نمی شه! حتی بین بازیگرا و اهالی تئاترو سینما!زن ودختر در راهرو می پیچند و دیگر صدایشان به گوش نمی رسد. به سرعت خودم را به آنها می رسانم، اما تلاش من برای شنیدن حرف هایشان بی فایده است. زن  و دختر دست در دست و روبه روی یکدیگر در پیاده رو ایستاده اند و دختر با اشتیاق در حال سخن گفتن است.  به آرامی نزدیک می شوم.-بهتون زنگ می زنم. خودم را منتظر تاکسی نشان می دهم. دختر ادامه می دهد:خیلی دلم می خواد بدونم یه ستارۀ تئاتر که هیچ جا مصاحبه نمی کنه و اینهمه جمعیت فقط به خاطر دیدن او و بازی اش به اینجا میان، چطور به این موفقیت رسیده. آخه منم بازیگر تئاترم، مادر. خیلی دلم می خواد نیکی جان رو از نزدیک ببینم. زن دست دختر را به آرامی رها می کند.به ساعتش نگاهی می کند و با ریز کردن چشم هایش سعی دارد در آن تاریکی، عقربه های ساعت را پیدا کند.  در همین حال می گوید:من باهاش حرف می زنم. اگه قبول کرد به سوالاتت جواب می دم به شرطی که جایی درز پیدا نکنه، می دونی که...- قول می دم.- خیل خوب. من دیگه باید برم.- ممنون مادر جون.محبتتونو هیچ وقت فراموش نمی کنم.  زن آرام آرام دور می شود و من دنبالش راه می افتم. احساس می کنم دارم دنبال نیکی می روم. این بار بر  خلاف همیشه، واقعی. این همه سال، روح و روان مرا به سوی خودش می کشید، این بار جسمم را.  زیر نور ماه، سایه ای مرا به سمت نیکی می برد. چقدر آرزوی این لحظه را داشتم! زن وارد ایستگاه محبتتونو هیچ وقت فراموش نمی کنم.زن آرام آرام دور می شود و من دنبالش راه می افتم. احساس می کنم دارم دنبال نیکی می روم. این بار بر خلاف همیشه، واقعی. این همه سال، روح و روان مرا به سوی خودش می کشید، این بار جسمم را. زیر نور ماه، سایه ای مرا به سمت نیکی می برد. چقدر آرزوی این لحظه را داشتم! زن وارد ایستگاه مترو می شود. آرام آرام پله ها را طی می کند. به سالن قطار که می رسیم صدای ترمزقطار، زن را به شتاب وامی دارد. به سرعت، جسم نحیف و لاغرش را در واگن جا می دهد و من پشت سر او وارد می شوم.  آخرین قطار امشب باید باشد. واگن ها نسبتاً خالی است.زن روی صندلی، نزدیک در می نشیند و به آرامی نفس نفس می زند. به فاصلۀ کمی از او می نشینم. به روسری سیاه و سفیدش نگاه می کنم که خطوط دو رنگ آن، شبیه مارهایی خشمگین در هم فرو رفته اند. به مانتوی مشکی رنگ و کیف دستی زنی که از کودکی برای نیکی نقش مادر را داشته است. به انگشت های استخوانی اش که گونه های نیکی را لمس کرده، به چشم های خمار و نیمه بازش که شاهد قد کشیدن و گذر جوانی او بوده است.  خوش به حال این زن که روز و شبش در کنار نیکی سپری می شود! بینی ام را به زن نزدیک می کنم، عطر محسوسی ندارد. یک مرتبه برمی گردد، به من نیم نگاهی می اندازد و نگاهش را ازمن می گیرد. اینهمه درد را از نگاه من نه! نمی تواند بخواند. از کجا بداند؟ ای کاش می فهمید همۀ رویای من هر شب در کنار او به خواب می رفته است! تحقق آرزوهای مرا چه آسان در کنار خودش داشت و نمی دانست! این زن خیلی خوشبخت بود بدون آنکه حتی بداند.به هر ایستگاهی که می رسیدیم نگران بودم زن از جا بلند نشود که برود و خیال های مرا از هم بدرد. بیست سال سکوت کم نبود؟ الان دیگر سکوت را بشکن. حرف بزن پیش ازآن که حرف زدن بی فایده شود. می خواهم کلمه ای به زبان بیاورم. نه نمی شود. نمی توانم. گوشی اش را از کیف درمی آورد و شروع می کند  به ور رفتن به آن.- الو.... سلام خانوم.... تو مترو .....بله......دارم برمی گردم.....تانیم ساعت دیگه می رسم..... باشه ...چیز دیگه ای لازم ندارید؟ ..... باشه.....چشم، یادم  نمی ره....کی می رسید؟ این زن خیلی خوشبخت بود، بدون آنکه حتی بداند. زن به آرامی از جا بلند می شود و با شنیدن صدای ایستگاه آزادی از در قطاربیرون می رود. نگاهم یک لحظه به کفش هایش می افتد. روی هر کدام از کفش ها یک پاپیون کوچک دیده می شود که پاپیون کفش راست او از چسبش جدا شده و در حال افتادن است.پشت سر او با فاصله راه می افتم. چقدرسخت است حرف نزدن حتی برای من که 20 سال رویایم را فرودادم. چه کسی می دانست که نیکی مرا شاعر کرد؟  شاعری که تمام آرزویش این است که رویایش فقط یکبار شعرهای او را خوانده باشد. اما چه فایده؟ او حتی اگرشعرهای مرا خوانده باشد هرگز نمی داند که این­ها برای او سروده شده اند.  زن ازایستگاه مترو بیرون می رود. آرام و خسته راه پیاده رو را در پیش می گیرد. تک و توک آدمها از پیاده رو رد می شوند. هیچ وقت فکر نمی کردم شبی آرام و مهتابی صدای پاشنۀکفش زنی در خیابان ها مرا به خانۀ نیکی برساند. زن یک مرتبه ایستاد. به پشت سرش نگاهی کرد و برگشت. قلبم فروریخت. مسیر پیاده رو را برگشت. همین طور که خیره خیرهنگاهش می کردم، چشمش به من افتاد. نگاهش بر من مکثی کرد. به من نزدیک شد و از من گذشت. چند قدمی که دور شد دوباره به سمت من برگشت. رفت آن طرف خیابان و وارد داروخانه ای شد. خودم را به داخل داروخانه کشیدم.  حسی عمیق، ته دلم را خالی می کرد.توان رویارویی با زن را نداشتم، اما انگار دیگر چیزی برایم اهمیت نداشت. با دو سه متر فاصله از زن ایستادم. نگاه کردم زن پول را داد و قرص های زاناکس را تحویل گرفت. قرص های مرا. هیچ وقت توی خیابان، دنبال زنی راه نیفتاده بودم. مردی بین منو او ایستاده بود و مانع از دیدن من شد. از داروخانه خارج شدیم. قلبم تند تند میزد. آیا این مسیری بود که نیکی همیشه از آن می گذشت؟ این پیاده روها، این خیابان با صدای قدم های او الفت داشتند. یک مرتبه زن برگشت به سمت من و پرسید: چرا دنبال من راه افتادی؟!خشکم زد. با من و من گفتم: ب...ل....ه؟!گفت: چیزی می خوای؟! چی کار داری؟-م......ن.....راستش.....یک قدم پیش آمد و زل زد توی چشم های من.- حرف بزن ، بگو کی هستی؟-من.... راستش ....منزن صدایش را بلند کرد:گفتم بگو کی هستی.- م..ن....-تو چی؟- من تموم حرفاتونو با اون دخترخانوم شنیدم و دنبال دلم راه افتادم.- دنبال دلت؟! یعنی چه؟!!گفتم: بیست سال تموم با رویای اوخوابیدم و بیدار شدم. تموم اجراهای نیکی رو بدون استثنا رفته ام دیده ام. شانه هایم را به دیوار تکیه دادم. احساس کردم حالا کمی سبک شدم. تا حالا هرگز به زبان نیاورده بودم.زن گفت: یعنی می خوای بگی به خاطر نیکی خانوم دنبال من اومدی؟زن مکثی کرد و بعد لبخند زد.ادامه داد:این بیست سال کجا بودی؟انگار قلبم تیر کشید.گفتم: منظورتون رو متوجه نمی شم.-این قرص ها رو می بینی؟ اینا رو نیکی خانوم روزی دو تامی خوره! تنهایی آدمو زودتر از موعد می کشه!- من کجا و نیکی کجا؟ من هیچ وقت خودمو لایق او نمی دونستم.- همۀ اونایی که سرشون به تنشون می ارزید، احتمالاً مثه توفکر کردند. کسایی ام که لایقش نبودن که خوب نبودن.سرم را به دیوار تکیه می دهم. انگار رمقی در تنم نمانده است. گوشی ام به صدا در آمد.- فکر می کردم همین که بدونم خوشبخته، همین برای کسی مثه من کافیه.زن آهی کشید به ساعتش نگاهی انداخت، یک لحظه مکث کرد و راهش را گرفت و رفت. نگاه من به او که در تاریکی محو شد، خیره ماند. هنوز صدای گوشی ام بلند بود که رفت روی پیغام­گیر:-الو بابا سلام کجایی؟ من و مامان نگرانتیم. باز که دیرکردی! یاسمن آرنگ