تبدیل باورنکردنی این دختر جوان به پیرمرد (عکس)

تبدیل باورنکردنی این دختر جوان به پیرمرد (عکس)

سیب موز: تبدیل باورنکردنی این دختر جوان به پیرمرد (عکس)

سیب موز: به گزارش سیب موز این کار هم کمی ترسناک است و هم بسیار جذاب. چون هر کسی با دیدن این عکس ها با خودش می گوید «آه این که دقیقاً همان کاری ست که در سینما انجام می دهند!» دفعه ی بعدی که پیرمردی با استایل پانک را دیدید کمی بیشتر نگاهش کنید!

تبدیل باورنکردنی این دختر جوان به پیرمرد (عکس) 2

به گزارش سیب موز: شاید شما در آن لحظه با دختری زیبا حرف می زنید تا با پیرمردی با استایل پانک. به تازگی، نیل گورتونِ گریمور کارهای اخیرش را به اشتراک گذاشته است که در آنها دختری را به یک پیرمرد با استایل پانک دگرگون کرده است. تمام اینها نیز در همایش بین المللی گریمورها در لندن روی می دهد.

تبدیل باورنکردنی این دختر جوان به پیرمرد (عکس) 3 تبدیل باورنکردنی این دختر جوان به پیرمرد (عکس) 4 تبدیل باورنکردنی این دختر جوان به پیرمرد (عکس) 5 تبدیل باورنکردنی این دختر جوان به پیرمرد (عکس) 6 تبدیل باورنکردنی این دختر جوان به پیرمرد (عکس) 7 تبدیل باورنکردنی این دختر جوان به پیرمرد (عکس) 8 تبدیل باورنکردنی این دختر جوان به پیرمرد (عکس) 9 تبدیل باورنکردنی این دختر جوان به پیرمرد (عکس) 10 تبدیل باورنکردنی این دختر جوان به پیرمرد (عکس) 11