جدید ترین روش برای مقابله با طلسم بی شوهری

جدید ترین روش برای مقابله با طلسم بی شوهری

سیب موز: جدید ترین روش برای مقابله با طلسم بی شوهری سیب موز  انتشار تعدادی تصویر از دختران عرب که برای مقابله با طلسم بی شوهری صورت خود را به پوست گوسفندهای تازه قربانی شده می مالند، موجب شگفتی هزاران کاربر شبکه های اجتماعی شده است.

تصاویر منتشر شده نشان می دهد که دختران بلافاصله پس از قربانی و کندن پوست گوسفند، پوست را به سرو صورت خود می مالند و اعتقاد دارند که این امر طلسم بی شوهرماندن و مجردی آنان را باطل می کند و بزودی خواستگار به سراغشان خواهد آمد.

به گزارش سیب موز

برخی از دختران هم به خاصیت درمانی این کار برای جوش و غرور جوانی روی صورت و دستیابی به جلدی سالم و شفاف و جذاب اعتقاد دارند.

کاربران شبکه های اجتماعی در پیام های مرتبط با این خبر ابراز تعجب کرده اند که در قرن بیست و یکم چگونه برخی افراد به اینگونه خرافات روی می آورند.