توطئه پنهان آمریکا علیه سعودی

توطئه پنهان آمریکا علیه سعودی

سیب موز: توطئه پنهان آمریکا علیه سعودی

سیب موز توطئه پنهان آمریکا علیه سعودی

با وجود آنکه لایحه جدید سنای آمریکا در مورد ضرورت تصویب قانونی برای اجرای عدالت در حق حامیان تروریسم، تنها منحصر به محاکمه عربستان نمی شود، سوال مهمی مطرح است مبنی بر اینکه چرا کاخ سفید اصرار دارد مسئولیت حوادث ١١ سپتامبر را متوجه حکومت سعودی کند، در حالی که چندین بار دادگاه های رسمی آمریکا حکم بی گناهی عربستان در جریان این ماجرا را صادر کرده اند. روزنامه سعودی عکاظ می نویسد: فصل آخر این نمایشنامه مربوط به توطئه پنهان آمریکا علیه حکومت سعودی است، اما آیا رئیس جمهور آمریکا این قانون را تصویب می کند؟ اگر تبلیغات رسانه ای در مورد مخالفت اوباما با محاکمه عربستان را کنار بگذاریم، باید بگوییم که اوباما خود از حامیان پنهانی این طرح و بخشی از توطئه مذکور است، چراکه اغلب مسئولان کاخ سفید بر ضرورت وارد آوردن فشار بر عربستان اصرار دارند و در واقع، دشمنانی هستند در لباس دوست. حتی اگر اوباما این طرح را وتو کند تا دوستی ظاهری خود با عربستان را ثابت نماید، به خوبی می داند که وتوی او عملا بی فایده است، زیرا زمان محدودی از دوران ریاست وی باقی مانده است و مسلما رئیس جمهور آینده هیچ گاه در ابتدای کارش وارد مخالفت با سنا نمی شود و با طرح آن ها موافقت می کند.