گزارشی درباره جنایات آل خلیفه در نشست جهانی شورای حقوق بشر در ژنو ارائه می شود نگرانی سازمان ملل از اوضاع بحرین

گزارشی درباره جنایات آل خلیفه در نشست جهانی شورای حقوق بشر در ژنو ارائه می شود ن

سیب موز: گزارشی درباره جنایات آل خلیفه در نشست جهانی شورای حقوق بشر در ژنو ارائه می شود نگرانی سازمان ملل از اوضاع بحرین

سیب موز گزارشی درباره جنایات آل خلیفه در نشست جهانی شورای حقوق بشر در ژنو ارائه می شود نگرانی سازمان ملل از اوضاع بحرین

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی شدید خود را از اوضاع حقوق بشر در بحرین اعلام کرد و از دولت این کشور خواست به این موضوع توجه بیشتری مبذول داشته باشد. این نهاد بین المللی نگرانی شدید خود نسبت به سلب تابعیت افراد بدون داشتن هیچ گونه پشتوانه قانونی را اعلام کرد.