اس ام اس عاشقانه زیبا و جدید

اس ام اس عاشقانه زیبا و جدید

سیب موز: اس ام اس عاشقانه زیبا و جدید

سیب موز: دیوانگی آزادی ام را بپذیر / این قلب بدون شادیم را بپذیر

یا مثل همین دولت تحریمم کن / یا بسته پیشنهادی ام را بپذیر . . .

اس ام اس عاشقانه زیبا و جدید 2

به گزارش سیب موز: الهی قربون اون دلت برم که مثل یخچال فقرا هیچی توش نیست !

اس ام اس عاشقانه زیبا و جدید 3

صدفها صدای دریا را با خود دارند ، فلس های ماهی ، بوی ماهی را

اما استخوان های انسان هیچ نشانی از وفا ندارند . . .

اس ام اس عاشقانه زیبا و جدید 4

باید خریدارم شوی ، تا من خریدارت شوم

با جان و دل یارم شوی ، تا

اس ام اس عاشقانه زیبا و جدید 5

من نیستم چون دیگران ، بازیچه بازیگران

اول بدست آرم تو را ، بعدا گرفتارت شوم . . .

اس ام اس عاشقانه زیبا و جدید 6

من اگر دفتر نفرین شده اندوهم / اگر از نسل گلی هـرزه به روی کوهم

اگر از کل

اس ام اس عاشقانه زیبا و جدید 7

دیگه یار نمیخوام وقتی که میبینم عشق و عاشقی چیست . . . ؟

اس ام اس عاشقانه زیبا و جدید 8

دلتنگی همیشه از ندیدن نیست ، لحظه های دیدار با همه

اس ام اس عاشقانه زیبا و جدید 9

دست من گیر که این دست همان است که من

بارها در غم هجران تو بر سر زده ام . . .

اس ام اس عاشقانه زیبا و جدید 10