چی تو چشاته که تورو اینقدر عزیز میکنه

چی تو چشاته که تورو اینقدر عزیز میکنه

سیب موز: چی تو چشاته که تورو اینقدر عزیز میکنه

سیب موز: این فاصله داره منو بی تو مریض میکنه

این که نگات نمیکنم یعنی گرفتار توام

به گزارش سیب موز: رفتن همه ولی نترس من که طرفدار توام

هرچی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نذاشت

بدوت تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت

منو نمیشه حدس زد با این غرور لعنتی

هیج وقت نخواستم ببینیم تو لحظه ناراحتی

..

میخواستم نبخشمت یکی ازت تعریف کرد

دیدن تنهایی تو منو بلاتکلیف کرد

بیا و معذرت بخواه از جشنی که خراب شد

از اون که واسه انتقامم از تو انتخاب شد

هرچی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نذاشت

بدوت تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت

منو نمیشه حدس زد با این غرور لعنتی

هیج وقت نخواستم ببینیم تو لحظه ناراحتی