هر صدا و هر سکوتی،اونو یاد من میاره

هر صدا و هر سکوتی،اونو یاد من میاره

سیب موز: هر صدا و هر سکوتی،اونو یاد من میاره

سیب موز: میشکنه بغض ترانه،غم رو گونه هام میباره

از همون نگاه اول،آرزوی آخرم شد

به گزارش سیب موز: حس خوب داشتن اون،عاشقونه باورم شد

دلمو از قلم انداخت،اونکه صاحب دلم بود

منو دوس داشت ولی انگار،اندازش یه ذره کم بود

از همون نگاه اول،آرزوی آخرم شد

حس خوب داشتن اون،عاشقونه باورم شد

از همون نگاه اول،آرزوی آخرم شد