مجموعه اس ام اس های عاشقانه و زیبا -

سیب موز: مجموعه اس ام اس های عاشقانه و زیبا | اس ام اس عاشقانه به من در عمق نگاهت که نا کجای جهان است وطن بده ! اس ام اس های عاشقانه…

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و زیبا | اس ام اس عاشقانه

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و زیبا -

سیب موز: مجموعه اس ام اس های عاشقانه و زیبا

به گزارش سیب موز: به من در عمق نگاهت

که نا کجای جهان است

وطن بده !

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

ببینمت…

گونه هایت خیس است…

بازبااین رفیق نابابت…

نامش چی بود؟

هان!

باران…

باز با “باران” قدم زدی؟

هزاربارگفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها…

همدم خوبی نیست برای دردها…

فقط دلتنگی هایت را خیس وخیس وخیس ترمیکند…

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

چیز مبهمی نیست .

همین بارانی ست ؛

که از چشم تو می بارد ؛

وقت دلتنگی دستهای من .

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

باید می رفتم از تو

از تو و ارتفاعات چشمگیرت

هیچکس در قله ای که فتح می کند

ساکن نمی شود

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

یک نفر

مرا در ایستگاه شب

جا گذاشته است

درست

مثل چمدانی که

تو جا گذاشتی اش پیش من

برای من نه

برای چمدان ات برگرد

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

دلتنگی  محله ای ست پر ازدحامِ یادت

که در شلوغی اش نه تنها تو را پیدا نمی کنم ،

که خود را هم گم میکنم …

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

با رشته ی زلف توام امشب سر راز است

افسوس که شب کوته و این رشته دراز است

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

از وقتی که

بلندی روزهای دور از تو

و

کوتاهی شبهای با تو بودن را دیدم،

ایمان آوردم

که خورشید هم

به تو حسادت میکند ماه من …

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

غربت

یعنی

به دنبال ِ کسی گشتن

و همه را شبیه او دیدن

و به همه لبخند زدن

و پیش ِ همه بغض کردن

و باز

و همیشه

به دنبال او گشتن

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

جمعه دستش بند است

به دلتنگی من

بیکار که میشود

برای بغض هایم

غروب میبافد…

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و زیبا