یادگاری‎نویسی به دیوار چین هم سرایت کرد!+تصاویر

سیب موز: یادگاری‎نویسی به دیوار چین هم سرایت کرد!+تصاویر

یکی از معضلات جدی میراث فرهنگی، رفتارهای ضد فرهنگی برخی بازدید کنندگان از اماکن تاریخی و طبیعی است که منجر به یادگاری نویسی در این اماکن می شود.

دیوار چین

به گزارش سیب موز: یادگاری نویسی که متاسفانه گاهی در برخی از اماکن میراث فرهنگی کشورمان دیده می شد اینبار بر روی دیوار چین هم نقش بسته بود و بعضی از توریست های خارجی در این مکان تاریخی اقدام به نوشتن یادگاری کرده بودند.

این اقدام به عنوان یک ضد فرهنگ و عمل بی منطق و دور از فرهنگ در کشورهای مختلف دیده می شود و گاهی به حدی زیاد می شود که زیبایی این اماکن تاریخی و طبیعی را تحت الشعاع قرار می دهد.

یادگاری‎نویسی به دیوار چین هم سرایت کرد!+تصاویر

سیب موز: یادگاری‎نویسی به دیوار چین هم سرایت کرد!+تصاویر

بر اساس این گزارش هنگام بازدید از قسمت های مختلف دیوار چین متاسفانه با نوشته ها و یادگاری های گوناگون مواجه می شدیم که قطعا در هر فرهنگ و کشوری به دور از اخلاق و رفتار درست اجتماعی است.

یادگاری‎نویسی به دیوار چین هم سرایت کرد!+تصاویر 2 یادگاری‎نویسی به دیوار چین هم سرایت کرد!+تصاویر 3 یادگاری‎نویسی به دیوار چین هم سرایت کرد!+تصاویر 4

میزان