خانواده کارداشیان اجازه حضور در مراسم عروسی روب کارداشیان را ندارند ! +عکس

سیب موز: خانواده کارداشیان اجازه حضور در مراسم عروسی روب کارداشیان را ندارند ! +عکس

خانواده کارداشیان اجازه حضور در مراسم عروسی روب کارداشیان را ندارند

به گزارش سیب موز: مجله تو زیبایی : هنوز چند وقتی از نامزدی این زوج یعنی روب کارداشیان و نامزد مانکن لباسش بلاک شاینا نگذشته بود که مادر بلاک شاینا بدون هیچ دلیلی اعلام کرد که خانواده کارداشیان اجازه حضور در مراسم عروسی دخترش را ندارند.

تاک یو تونی مادر بلاک شاینا تصویری ترکیبی و تمسخر آمیز از خانواده کارداشیان و دخترش منتشر کرد. در این عکس بلاک شاینا در حالی که با لباس عروسی ایستاده خانواده کارداشیان در پشت سرش با شکلک های خنده دار قرار دارند با تاکید بر اینکه آن ها مدعوین مراسم عروسی نیستند.

شایان ذکر است که کریس جنر به تازگی موافقت خود از رابطه و علاقه فرزندش نسبت به بلاک شاینا اعلام کرده بود با اینکه آن ها را به خوبی نمی شناسد.

خانواده کارداشیان اجازه حضور در مراسم عروسی روب کارداشیان را ندارند ! +عکس

سیب موز: خانواده کارداشیان اجازه حضور در مراسم عروسی روب کارداشیان را ندارند ! +عکس

عکس راب کارداشیان پسر کریس جنر و نامزدش

خانواده کارداشیان اجازه حضور در مراسم عروسی روب کارداشیان را ندارند ! +عکس 2

عکس کریس جنر در کنار پسرش راب

خانواده کارداشیان اجازه حضور در مراسم عروسی روب کارداشیان را ندارند ! +عکس 3

عکس نامزد راب کارداشیان

اختصاصی مجله تو زیبایی

مترجم : فرنوش خسروان