توضیحات شاکری درباره شیوه غیراخلاقی ردصلاحیت برخی اعضای شورای شهر

توضیحات-شاکری-درباره-شیوه-غیراخلاقی-ردصلاحیت-برخی-اعضای-شورای-شهر

سیب موز: » توضیحات شاکری درباره شیوه غیراخلاقی ردصلاحیت برخی اعضای شورای شهر

سیب موز:

مجتبی شاکری گفت: این اقدام روش در انتظار نگه داشتن رقیب محسوب می شود که بسیار غیراخلاقی است یعنی فهرست طرف مقابل را در حالت انتظار نگه می دارند تا مراحل اعتراض رسیدگی و غیره طی شود.

شاکریبا اشاره به رد صلاحیت برخی از اعضای شورای شهر تهران برای انتخابات شوراها اظهار داشت: برخی از اعضای ردصلاحیت شده شورا برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید صلاحیت شده بودند و از آن زمان تاکنون نیز حادثه ای رخ نداده است.

به گزارش سیب موز: وی افزود: این در حالی است که برخی افراد مانند حکیمی پور و سالاری برای انتخابات مجلس ردصلاحیت شده بودند اما صلاحیتشان برای انتخابات شورا تأیید شده است. این موضوع نشان دهنده یک رفتار متناقض است.

شاکری با بیان اینکه بهترین وسیله برای شفاف سازی ذکر استناد قانونی ب رای ردصلاحیت این افراد است تصریح کرد: در غیر اینضورت چنین عملکردی در عرصه انتخابات به کاهش مشارکت مردم و نقض غرض جانبادارانه و فرقه گرایانه منجر می شود

وی تأکید کرد: در واقع هرچه بخواهند به مردم جهت بدهند و از طیف اصولگرایان بکاهند، نتیجه عکس خواهد داد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه برخی اعضای شورا در شرایطی که مراجع چهارگانه صلاحیت آنها را تأیید کرده اند گفت: این اقدام روش در انتظار نگه داشتن رقیب محسوب می شود که بسیار غیراخلاقی است یعنی فهرست طرف مقابل را در حالت انتظار نگه می دارند تا مراحل اعتراض رسیدگی و غیره طی شود و فرصت برای بسته شدن لیست از بین برود. حتی می توانند تا شب انتخابات نیز این موضوع را ادامه دهند و براین اساس تمام انرژی یک مجموعه را صرف چنین مسئله ای کنند.

منبع: تسنیم