چشم انداز روشنی از وضعیت اشتغال در سال 96 وجود ندارد/ وجود رکود در حوزه ساخت وساز در کشور

چشم-انداز-روشنی-از-وضعیت-اشتغال-در-سال-96-وجود-ندارد-وجود-رکود-در-حوزه-ساخت-وساز

سیب موز: » چشم انداز روشنی از وضعیت اشتغال در سال 96 وجود ندارد/ وجود رکود در حوزه ساخت وساز در کشور

سیب موز:

حمیدرضا امام قلی تبار  در ساری درباره وضعیت کسب و کار کشور در سال 96 اظهار کرد: در حال حاضر معافیت ماده 80 تامین اجتماعی مهم ترین دغدغه این روزهای جامعه کارگری و کارفرمایی است.

به گزارش سیب موز: وی با اشاره به اتمام دوره استفاده از معافیت ماده 80 و عدم ابلاغ معافیت بیمه ای سهم کارفرما در سال جاری تصریح کرد: عدم توجه به این موضوع، مهم ترین دغدغه کارگران و کارفرمایان را به دنبال داشته است چون کارفرمایان با تردید به ادامه کار  و نیز به  تعدیل نیرو های خود فکر می کنند.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور با اعلام اینکه از سال 91 به بعد میزان معافیت های پرداختی دولت بابت به کارگیری کارگران به تامین اجتماعی کاهش یافت، افزود: در سال 90 مقرر شده بود که به ازای هر کارگری که کارفرما به کارگیری می کند از 18 درصد معافیت تامین اجتماعی برخودار باشد ولی در حال حاضر میزان معافیت پرداختی بابت به کارگیری کارگران به 10 درصد رسید و همین موضوع زمینه برای کاهش نیروی کار در سطح واحدهای تولیدی را فراهم می کند.

وی در ادامه با اشاره به زمزمه های بحث واگذاری تایید بررسی سخت و زیان آور شغل به تامین اجتماعی، بیان کرد: مرجع تعیین کننده در این امور کمیسیون های قانونی بودند ولی در حال حاضر دولت به دلیل بدهی 130 هزار میلیارد تومانی به تامین اجتماعی بنا دارد که خود تامین اجتماعی را مرجع بررسی سخت و زیان آور بودن کار قرار دهد که این موضوع بحث بازنشستگی مشاغل سخت را به چالش جدی می کشاند.

امام قلی تبار در ادامه با اشاره به عدم تامین امنیت شغلی در کشور به ویژه برای کارگران، اظهار کرد: بررسی کارشناسانه این موضوع نشان می دهد که امنیت سرمایه گذاری در کشور به دلیل وجود کالاهای قاچاق فراهم نمی شود.

وی با اعلام اینکه ورود 3 هزار کانتینر کالای قاچاق زمینه جلوگیری از  ایجاد اشتغال بیش از 2 میلیون نفر را فراهم می‎کند، افزود: در این حوزه باید به صورت جدی ورود پیدا کنیم.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره وضعیت اشتغال و کار در سال 96 افزود: با توجه به شرایط فعلی در سال 96 در حال حاضر چشم انداز روشنی از وضعیت ایجاد اشتغال وجود ندارد.

امام قلی تبار با اعلام اینکه رکود جدی در حوزه ساخت و ساز، صنعت و سایر صنایع وجود دارد، گفت: رشد اقتصادی را مردم باید لمس کنند، اعداد و ارقام مطرح شده چندان قابل استناد نیست.

منبع: فارس