صاحبان پلاک های مسروقه بخوانند

صاحبان-پلاک-های-مسروقه-بخوانند

سیب موز: » صاحبان پلاک های مسروقه بخوانند

سیب موز:

به گزارش ؛ از این پس، شما کاربران محترم می توانید مطالب حقوقی و قضایی را با زبانی ساده و به صورت کاربردی دریافت کنید و در زندگی روزمره به کار بگیرید.

کافی است به سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی YJC.IR مراجعه و بر روی لینک حقوقی قضایی گروه اجتماعی کلیک کنید تا به مسائل و مطالب مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

در این گزارش، به بیان برخی نکات مهم در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار پرداخته شده است.

*صاحبان پلاک های مسروقه بخوانند

قانونگذار مجازات هایی را برای صاحبان پلاک های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است.

*آنچه که مانند سرقت اتومبیل بسیار اتفاق می افتد، سرقت پلاک ماشین است. به عبارتی دیگر عده ای از سارقان فقط پلاک های اتومبیل را سرقت می کنند و با تعویض این پلاک ها اقدام به انجام اعمال خلاف خود می کنند، این در حالی است که سرقت پلاک برای سارقان بسیار مقرون به صرفه تر و کم خطرتر از سرقت خود ماشین خواهد بود. چراکه در صورت دستگیری مجازات سرقت اتومبیل مشمول آن ها نخواهد شد، زیرا این افراد معمولاً با اتومبیل های غیر مسروقه، اما با پلاک سرقتی متعلق به دیگری اعمال خلاف قانون خود را انجام می دهند.

*این اتفاق در حالی می افتد که ممکن است مالکان اتومبیل ها بنا به دلایلی این اتفاق را گزارش ندهند که این امر خود زمینه ساز وقوع بسیاری جرایم دیگر می شود. از همین روی و به منظور جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرایم، قانونگذار مجازات هایی را برای صاحبان پلاک های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است.

*مطابق ماده 722 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی باید بیان داشت:

چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار یا تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام کند، متخلف از این ماده به جزای نقدی از 500 هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در خصوص این ماده نکاتی را به اختصار بیان می کنیم:

١ – تکلیف مقرر مبنی بر اعلام سرقت، علاوه بر مالک بر عهده دارنده وسیله نقلیه نیز خواهد بود. چراکه در بسیاری از موارد سند به نام دیگری بوده، اما اتومبیل دست شخص دیگری است. به طور مثال صاحب ماشین اتومبیل خود را به شخصی می دهد تا وی روی آن کار کند و ماهانه مبلغی را به مالک اصلی اتومبیل بپردازد؛ بنابراین در صورت سرقت اتومبیل یا پلاک آن چنین دارنده ای نیز همانند مالک اتومبیل مکلف به اعلام این امر به نیروی انتظامی خواهد بود.

٢ – تکلیف مقرر مبنی بر اعلام سرقت، علاوه بر سرقت اتومبیل شامل سرقت پلاک اتومبیل نیز خواهد بود؛ بنابراین چنانچه به جای سرقت ماشین، پلاک آن به سرقت رود باز هم دارنده وسیله نقلیه یا مالک آن مکلف به اعلام این موضوع به مراجع قانونی است.

٣ – مجازات جزای نقدی مقرر در ماده فوق، مانع از مطالبه خسارت و تحقق مسئولیت مدنی مالک یا دارنده وسیله نقلیه در صورت عدم اطلاع سرقت ماشین یا پلاک وسیله نقلیه نخواهد بود؛ بنابراین چنانچه در اثر سرقت اتومبیل مالک یا دارنده وسیله نقلیه این موضوع را اعلام نکند و در اثر این کوتاهی، سارقی مدت ها به اعمال خلاف قانون خود با پلاک یا ماشین مسروقه بپردازد و از این رهگذر خساراتی را به بار آورد، مالک یا دارنده علاوه بر مسئولیت کیفری، ممکن است مسئولیت به جبران خسارات وارده بر اشخاص را نیز داشته باشد، ولو آن که قانونگذار به آن اشاره ای نکرده باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران