برنامه های امروز (9 اردیبهشت) نامزدهای ریاست جمهوری در صداوسیما

سیب موز:

برنامه-های-امروز-9-اردیبهشت-نامزدهای-ریاست-جمهوری-در-صداوسیما

سیب موز: » برنامه های امروز (9 اردیبهشت) نامزدهای ریاست جمهوری در صداوسیما

چهار نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، امروز شنبه 9 اردیبهشت ماه از طریق رسانه ملی با مردم صحبت می کنند.

به گزارش :  اسحاق جهانگیری، حسن روحانی، مصطفی هاشمی طبا، سید مصطفی میرسلیم  چهار نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، امروز  شنبه 99 اردیبهشت ماه از طریق رسانه ملی با مردم صحبت می کنند.

برنامه-های-امروز-9-اردیبهشت-نامزدهای-ریاست-جمهوری-در-صداوسیما 2

منبع: باشگاه خبرنگارن