درآمد سال 94 خانوارهای شهری 27 میلیون و 887 هزار تومان - اخبار اقتصادی

درامد-سال-94-خانوارهای-شهری-27-میلیون-و-887-هزار-تومان-اخبار-اقتصادی

مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

درآمد سال 94 خانوارهای شهری 27 میلیون و 887 هزار تومان

درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1394 معادل 27 میلیون و 887 هزار تومان بوده است که به معنای ماهیانه 2 میلیون و 323 هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران، درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1394 را معادل 27 میلیون و 887 هزار تومان اعلام کرده که به معنای ماهیانه 2 میلیون و 323 هزار تومان است.

بر این اساس، آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 94 با مراجعه به 18871 خانوار نمونه، با جمعیتی برابر با 65 هزار و 294 نفر طی دوازده ماه انجام گرفته است. بر این اساس، متوسط تعداد افراد خانوار 3.46 نفر بوده است و توزیع خانوارهای نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار، نشان می دهد که خانوارهای 4 نفری با 30.4 درصد، بیشترین و خانوارهای ده نفر و بیشتر با 0.1 درصد، کمترین خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس نتایج این طرح، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری برابر با 262 هزار و 397 هزار ریال بوده که از این مقدار، 23.8 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 76.2 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی است.

متوسط هزینه سالانه خانوارهای شهری در مقایسه با رقم مشابه سال 93 معادل 11.7 درصد افزایش یافته است، هزینه های خوراکی و دخانی خانوار در سال 94 نسبت به سال 93 معادل 7.4 درصد و هزینه های غیرخوراکی معادل 13.1 درصد افزایش یافته است.

در سال 94 هم، متوسط هزینه های غیرخوراکی یک خانوار شهری برابر 199 هزار و 967 هزار ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل، افزایشی برابر با 13.1 درصد نشان می دهد. هزینه مسکن با سهمی معادل 44.2 درصد از کل هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم را دارا بوده است. هزینه های حمل و نقل و ارتباطات با 15.1 درصد، بهداشت و درمان با 13.8 درصد، کالاها و خدمات متفرقه با 12.5 درصد و پوشاک و کفش با 5.5 درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

بر اساس نتایج به دست آمده، متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال 1394 معادل 27 میلیون و 887 هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل، 15.6 درصد افزایش داشته است. بررسی منابع تامین درآمدهای خانوارهای شهری نشان می دهد که 50.3 درصد درآمد از محل درآمدهای متفرقه، 33.4 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری و 16.3 درصد از محل مشاغل آزاد تامین شده است.

بررسی متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری بر حسب فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان می دهد، خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار آنها، بهداشت و مددکاری اجتماعی است با درآمد اظهار شده 46 میلیون و 719 هزار تومان بیشترین درآمد و خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار سرپرست آنها، خانوارهای معمولی دارای مستخدم است، با درآمد اظهار شده سالانه 18 میلیون و 165 هزار تومان، کمترین درآمد سال 1394 را داشتند.

.گردآوری توسط بخش خبرهای گوناگون سایت سیب موز