بررسی مسائل انتخاباتی در دستور جلسه این هفته شورای نگهبان - اخبار سیاسی

بررسی-مسایل-انتخاباتی-در-دستور-جلسه-این-هفته-شورای-نگهبان-اخبار-سیاسی

سخنگوی شورای نگهبان ضمن تشریح دستور جلسه (چهارشنبه)این هفته شورای نگهبان ،از بررسی مسائل انتخاباتی در این جلسه خبر داد.

به گزارش ایسنا عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود دراینباره نوشت:شورای نگهبان در چهارشنبه این هفته تشکیل جلسه خواهد داد. مصوبات ارسالی عبارتند از :

_ مصوبات مجلس شورای اسلامی

_ لایحه تشکیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیرو های مسلح.

انتخابات

_ بحث و بررسی مسائل انتخاباتی.

_ مصوبات هیأت وزیران

_ اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران.

_ استفساریه شرعی _ نامه های دیوان عدالت اداری

_ نامه حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدحسین اشعری عضو هیأت امنا صندوق ذخیره علوی؛ در خصوص بعضی مواد اساسنامه نمونه صندوق های قرض الحسنه چند شعبه ای مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

_ نامةدیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301/ت 50936 هـ مورخ 28/7/1393، ازطرف شرکت شهر صنعتی کرمانشاه(سهامی خاص).

نامةدیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بند «ت» ماده 18 مصوبه منابع تأمین درآمد شهرداری خوی در سال 1394، از طرف آقای مهدی حسین قلیلو.

_ نامةدیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ ماده 28 بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، از طرف آقای مسعود ایزانلو. (وصول 14/05/1395) (قبلاً ارسال شد)

_ نامةدیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ تبصره ذیل بند 1 دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/1358 (موضوع ماده 11 تصویب نامه شماره 59879/ت37110 هـ مورخ 19/4/1386 هیأت وزیران)، از طرف آقای سیدمجتبی

_ نامةدیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بخشنامه شماره 28057/93/4/0697- 25/12/1393 معاون اول رئیس جمهور، از طرف آقای راشد ساوالانیان.

_ نامةدیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ نامه شماره 1720/10 مورخ 2/2/1393 و نامه شماره 2330/32 – 9/2/1392 سازمان خصوصی سازی، از طرف آقای احمدرضا جهان اندیش به وکالت از آقایان ناصر دوانی - جلیل رسایی - حمیدرضا اصل - محمدحسن خلت و عبدالرضا اعتمادی.

_ نامةدیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بند 16 دستورالعمل شماره 23720/200 – 30/11/1391 سازمان امور مالیاتی

_ نامةدیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 23/3/1390 وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت دادگستری، از طرف آقای امید محمدی.

_ نامةدیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بند 1-1- 5 طرح تفصیلی شهر اصفهان، از طرف آقای عبداله نوروزی.

.گردآوری توسط بخش خبرهای گوناگون سایت سیب موز