پدری که از تصاویر فیس بوک به قتل پسرش پی برد+تصاویر

سیب موز: پدری که از تصاویر فیس بوک به قتل پسرش پی برد+تصاویر

جف دیویس روزش را با مقتول، (جفری هگلر) 39 ساله گذراند و ساعت 1٫30بامداد از هم جدا شدند. 12 ساعت بعد جنازه هگلر در صندوق عقب خودرویی یافت شد.

پدری که از تصاویر فیس بوک به قتل پسرش پی برد+تصاویر

سیب موز: پدری که از تصاویر فیس بوک به قتل پسرش پی برد+تصاویر

پدری که از تصاویر فیس بوک به قتل پسرش پی برد+تصاویر 2

به گزارش سیب موز: به گزارش دیلی میل، آقای هگلر به شدت کتک خورده بود و آثار ضرب و جرح بر جای جای بدنش وجود داشت. علاوه بر آن، 3 بار به وی شلیک شده بود. بدن بی جانش هم در صندق عقب ماشین رها شده بود تا اینکه وی جانش را از دست می دهد.

پدری که از تصاویر فیس بوک به قتل پسرش پی برد+تصاویر 3

هنگامی که دیویس تصویری از دست پسرش در خودرویش که به سرعت در اینترنت پخش شده بود را مشاهده می کند با توجه به خودرو متوجه می شود پسرش به قتل رسیده است.