حضور 5 میلیون اپلیکیشن در اپ استور تا پایان 2020

حضور 5 میلیون اپلیکیشن در اپ استور تا پایان 2020

سیب موز: حضور 5 میلیون اپلیکیشن در اپ استور تا پایان 2020 سیب موز: اپ استور تا پایان 2020 بیش از 5 میلیون اپلیکیشن خواهد داشت. به گزارش سیب موز: سیب موز: اخیراً رکورد 2 میلیون اپ در اپ استور زده شد و بر اساس تحقیق موسسه Sensor Tower این رقم تا پایان سال میلادی جاری به 2. 93 میلیون اپ و تا پایان 2017 نیز به 3. 60 میلیون اپ خواهد رسید. اما انتظار می رود تا پایان 2020 تعداد اپلیکیشن های رسمی در اپ استور از 5. 06 میلیون فراتر خواهد رفت. گفته می شود اغلب اپ ها در بخش گیم تولید می شوند و آمار ماه می 2016 نشان می دهد 43 درصد از 48231 اپ ورودی گیم بوده اند. رتبه دوم مربوط به اپ های آموزشی است که در ماه می زقم 2472 اپ را به خود اختصاص دادند و جالب اینجاست که تنها 5 درصد از اپ ها مربوط به خودِ آی او اس اپل بوده اند. از سوی دیگر رسیدن اپ های جدید روی دستگاه کاربران به دلیل تعدد آنها، زمان بر بوده و اغلب ناشران اپ باید زیاد منتظر بمانند و به همین دلیل اپل باید برای دستیابی سریع کاربران به اپ های درخواستی دست به چینش جدید برای اپ استور خود بزند.رشد تعداد اپ ها در اپ استور تا پایان 2020 / نمودار زیر

حضور 5 میلیون اپلیکیشن در اپ استور تا پایان 2020 2

تفکیک انواع اپلیکیشن در اپ استور در ماه می 2016 / نمودار زیر

حضور 5 میلیون اپلیکیشن در اپ استور تا پایان 2020 3