پارک کانون ایلام

سیب موز: پارک کانون مکانی مناسب برای تفریح، بازی کودکان، گفتگو وهمراهی با خانواده و… میباشد.

به گزارش سیب موز: آدرس : ایلام خیابان خرمشهر، نرسیده به میدان، مادر نبش کوچه دانش آموز

پارک کانون ایلام

سیب موز: پارک کانون ایلام

پارک کانون ایلام 2