بحران بدهی ها در سطح جهان جدی است

سیب موز اقتصاد > جهان - مرتضی ایمانی راد تحلیل گر ارشد مسایل بین المللی در یادداشتی نوشت:بررسی ها نشان می دهد که بدهی های کشورهای پیشرفته و نوظهور در حال افزایش است.در این یادداشت آمده است:

آخرین نتایج به دست آمده از مطالعات بانک تسویه بین المللی که اطلاعات شصت بانک مرکزی جهان را در اختیار دارد ، نشان می دهد که کل بدهی ها در کشورهای پیشرفته و کشورهای نوظهور هر سال در حال افزایش است .

بحران بدهى ها در سطح جهان جدى است

سیب موز: بحران بدهی ها در سطح جهان جدی است

به گزارش سیب موز منحنی بالا نشان می دهد که بدهی دولتها ، موسسات غیرمالی و خانوارها در سال ٢٠١5 به بیش از ٢٠٠ درصد تولید ناخالص داخلی آنها می رسد که دارای حجمی برابر ١١٧ تریلیون دلار بالغ می گردد. این حجم بدهی در تاریخ این کشورها ، حتی در دوران جنگها هم ، سابقه نداشته است .

آنهایی که مخالف جدی بودن حجم بدهی کشورهای جهان هستند معتقدند که تا موقعی که تولید دارد می شود و اقتصاد جهان می چرخد نگرانی برای بالا رفتن حجم بدهی ها وجود ندارد. البته در اساس بالا رفتن حجم بدهی ها مشکل جدی نیست . ولی این مشکل موقعی جدی می شود که سرعت تحولات اقتصادی ، افزایش درآمدها ، رشد تولید و از همه مهمتر رشد بهره وری نه تنها فزاینده باشد بلکه بتواند از رشد بدهی ها نیز سبقت بگیرد.

مجددا بررسی های بانک تسویه بین المللی نشان می دهد که تولید و بهره وری در سطح کشورهای نوظهور و توسعه یافته نه تنها از رشد بدهی ها جلو نمی زند، و نه تنها فزاینده هم نیست ، بلکه مدتی است روندی کاهنده و تخریبی را تجربه می کند.

این کاهش بهره وری را در سطح کشورهای جهان را در نمودار زیر می توانید ببینید. با ملاحظه ارتباط این دو منحنی مشخص است که حجم فزاینده بدهیها در سطح جهان نگران کننده است .

در نمودارها AEs نشان دهنده کشورهای پیشرفته است و EMEs نیز نشان دهنده کشورهای نوظهور است . منحنی سوم هم جمع این دو گروه کشور است .

بحران بدهى ها در سطح جهان جدى است 2

3535