ویدئو | کودتای ترکیه و اقدامات به موقع جناب خان

ویدئو | کودتای ترکیه و اقدامات به موقع جناب خان

سیب موز: ویدئو | کودتای ترکیه و اقدامات به موقع جناب خان سیب موز چند رسانه ای > فیلم - شب گذشته در خندوانه جناب خان روایتی شیرین از ماجرای حضور تاثیر گذارش در فرونشاندن کودتای ترکیه و بازگرداندن دوباره مهدی طارمی به پرسپولیس تعریف کرد.

61264