توضیح سفارت ایران در باکو درباره نمایش نماد قره باغ مسابقات ارامنه در ایران

توضیح سفارت ایران در باکو درباره نمایش نماد قره باغ مسابقات ارامنه در ایران

سیب موز: توضیح سفارت ایران در باکو درباره نمایش نماد قره باغ مسابقات ارامنه در ایران سیب موز به دنبال برگزاری مسابقات ارامنه در ایران سفارت کشورمان در جمهوری آذربایجان، توضیحی را برای اطلاع رسانه ها منتشر کرد. به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، به دنبال برگزاری مسابقات ارامنه در ایران و پخش خبرهایی مبنی بر نمایش نماد قره باغ در این مسابقات، سفارت ایران در جمهوری آذربایجان، توضیح زیر را برای اطلاع رسانه ها منتشر کرد. به گزارش سیب موز مسابقات ورزشی ارامنه در ایران یک امر داخلی بوده و برای احترام به اقلیتهای دینی برنامه ریزی شده است. از سوی کمیته برگزاری این مسابقات از کشورهای گرجستان و ارمنستان به عنوان میهمان برای شرکت در این مسابقات دعوت شده و هیچ کشور یا منطقه دیگری در این مسابقات حضور ندارد. نصب آرم یا استفاده از سمبل طرف دیگری بر روی لباس های ورزشی یک کشور شرکت کننده، بدون هماهنگی با کمیته برگزار کننده بوده است. بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران استفاده از ورزش برای مقاصد سیاسی را تایید نمی کند و سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد مناقشه قره باغ تغییر نکرده است. مقامات ایران نیز صرفاً برای احترام به اقلیتهای دینی ایرانی در این مراسم شرکت داشتند. گفتنی است در مراسم افتتاحیه المپیک ارامنه در تهران، بدون اطلاع کمیته برگزار کننده، نماد جمهوری خودخوانده قره باغ بر روی لباس یکی از کشورهای شرکت کننده نصب شده بود.قره باغ که یکی از جمهوری های خودمختار آذربایجان بود، بعد از فروپاشی شوروی اعلام استقلال کرد. هیچ کشوری در دنیا، حتی ارمنستان، استقلال قره باغ را به رسمیت نمی شناسد.