جنجال پوشیدن چادر روی لباس فرم المپیک

سیب موز: در اینستاگرام شاهد سیل بی احترامی ها به بانوی چادری کاروان کشورمون هستیم که چرا چادر را روی لباس فرم المپیک پوشیده است!!!

جنجال پوشیدن چادر روی لباس فرم المپیک

سیب موز: جنجال پوشیدن چادر روی لباس فرم المپیک