المپیک ریو 2016؛ شانس مجدد برای مهسا جاور

سیب موز: مهسا جاور به دور شانس مجدد راه یافت.سیب موز - مهسا جاور در مسابقات قایقرانی روئینگ 2000 متر انفرادی زنان با زمان 8 دقیقه و 39 ثانیه و 28 صدم ثانیه در رده چهارم گروه خود قرار گرفت و باید در شانس مجدد برای صعود به دور بعد تلاش کند.

به گزارش سیب موز: آمریکا، دانمارک و لتونی در این بخش اول تا سوم شدند.

المپیک ریو 2016؛ شانس مجدد برای مهسا جاور

سیب موز: المپیک ریو 2016؛ شانس مجدد برای مهسا جاور