پنهان کاری با مردم درز اسرار به بیگانگان!

سیب موز «رئیس مجمع تشخیص مصلحت جلوی طرح شفاف سازی اموال مسئولین را گرفت. حالا چه شده که سردمداران عدم شفافیت به شفافیت معتقد شده اند؟»

پنهان کاری با مردم درز اسرار به بیگانگان!

سیب موز: پنهان کاری با مردم درز اسرار به بیگانگان! به گزارش مشرق، منتقدین امروز FATF کسانی هستند که سال ها به دنبال

شفافیت حساب های بانکی و اموال افراد به خصوص مسئولین بوده اند. اما تا

همین چند ماه پیش رئیس جمهور محکم ایستاد و گفت نباید به حساب های مردم سرک

کشید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت جلوی طرح شفاف سازی اموال مسئولین را

گرفت. حالا چه شده که سردمداران عدم شفافیت به شفافیت معتقد شده اند؟

افرادی که باعث شدند اندک طرح ها و سامانه های شفافیت زا مانند شبنم، کارت

سوخت و کد رهگیری املاک نیز از کشور حذف شوند امروز به صف مدافعان شفافیت

پیوسته اند؟  پایگاه مسیر آن لاین می افزاید: تا دیروز شفاف شدن حساب های

بانکی برای مردم قبح داشت امروز برای آمریکا حسن دارد؟ مسئله  در FATF

مسئله شفافیت نیست مسئله در عدالت است که آنها می توانند به منافقین پول

بدهند و ما اینجا نمی توانیم حقوق قاسم سلیمانی را پرداخت کنیم چرا که

تروریسم و مصادیق آن را آنها معین می کنند نه ما مسئله در اجرای ناعادلانه

است.