پیش بینی تقاضای خودرو در سال 1404!

پیش بینی تقاضای خودرو در سال ۱۴۰۴!

سیب موز: پیش بینی تقاضای خودرو در سال 1404! سیب موز > خبرگزاری ایسنا: پیش بینی تقاضای موجود برای یک کالای صنعتی و متناسب سازی تولید یک محصول با تقاضای آن یکی از پیش نیازهای اصلی برای تدوین برنامه توسعه هر صنعت است.

در این زمینه پیش بینی میزان تقاضای خودرو در 10 سال آینده در سند "اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در افق 1404"، صورت گرفته است.

به گزارش سیب موز براساس این سند که در سال های اخیر تدوین شده و ویرایش دوم آن در سال 1393 صورت گرفته است، میزان تقاضای خودروهای سبک (شامل سواری و وانت) در سال 1404 معادل دو میلیون و 300 هزار دستگاه خواهد بود.

در این سند پیش بینی شده که در سال 1404 معادل دو میلیون دستگاه از تقاضای خودروهای سبک در داخل ایران تولید شده و 300 هزار دستگاه خودرو نیز از طریق واردات تامین خواهد شد.

این در حالی است که سال گذشته (1394) کمتر از یک میلیون دستگاه (976 هزار دستگاه) خودرو در ایران تولید شد و برای سال جاری (1395) نیز هدف گذاری تولید یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو از سوی وزارت صنعـت، معدن و تجارت صورت گرفته است.