پیشرفت 50 درصدی خط 6 مترو تهران

پیشرفت ۵۰ درصدی خط ۶ مترو تهران

سیب موز: پیشرفت 50 درصدی خط 6 مترو تهران سیب موز معاون شهردار تهران گفت: عملیات احداث تونل و ایستگاه در خط 6 مترو تهران، بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در حاشیه بازدید از نیمه شمالی خط 6 مترو، گفت: فاز اول خط 6 به طول 31 کیلومتر است و فاز دوم آن 4 کیلومتر است که درمجموع 35 کیلومتر می شود. در حال حاضر ساخت این مترو از جنوب به شمال ادامه دارد و ایستگاه ابتدایی آن از دولت آباد شروع شده و به سولقان ختم می شود .

به گزارش سیب موز وی با بیان اینکه خط 6 مترو تهران با 27 ایستگاه ساخته می شود، تصریح کرد: در مرحله نخست 8.5 کیلومتر از دولت آباد تا میدان شهدا با 6 ایستگاه به بهره برداری می رسد .

تشکری هاشمی با اشاره به اینکه این خط به طور کامل با 27 ایستگاه در نیمه نخست سال 96 به بهره برداری خواهد رسید، تاکید کرد: خط 6 مترو در مجموع دوبار با خط 7 و یکبار نیز با خطوط 2، 4، 1 و 3 مترو تلاقی خواهد داشت.

معاون شهردار تهران یادآور شد:اکنون 6 هزار و850 پرسنل فعال در 75 کارگاه این خط فعالیت دارند. این در حالیست که میزان حفاری تمام مقطع تونل در هفته گذشته 887 متر بوده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه با بهره برداری از خط 6،٧ و خط مترو فرودگاه امام ره حدود ١٠٠ کیلومتر مترو در سال ٩6 به خطوط مترو اضافه می شود، گفت: برآوردشده با بهره برداری از هر خط بالغ بر یک میلیون جابه جایی روزانه افزایش خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه در شرایطی وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست، گفت: مترو تهران به عنوان نخستین اولویت پروژه های شهری در دست اجراست.

تشکری ادامه داد: گرچه امیدواریم با توجه به اینکه مترو تاثیرگذارترین مد حمل ونقل عمومی در کاهش ترافیک و آلودگی هواست، سخنان دولت در حمایت از این مد حمل ونقل عمومی رنگ عمل بگیرد .

وی با اشاره به اینکه ساخت هر کیلومتر مترو شامل ایستگاه ، تونل و ناوگان ٢٢٠ میلیارد تومان هزینه دارد، گفت: خط 6 مترو بالغ بر 6 هزارو٨٠٠ میلیارد تومان هزینه دارد.

به گفته تشکری هاشمی، مطابق قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده 5٠درصد هزینه های حمل ونقل عمومی از سوی دولت و 5٠ درصد نیز از سوی شهرداریها تامین شود. این در حالیست که طی سنوات گذشته (دولت دهم و دولت یازدهم ) سهم 5٠ درصدی دولت هیچگاه محقق نشده همچنین که رقم اندکی هم که در بودجه سالانه مصوب می شود نیز طی سال های اخیر هیچ گاه بطور کامل پرداخت نشده است. وی به دیگر تعهدات دولت در حوزه حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت :بر اساس قانون باید 60 درصد از درآمدهای ناشی از اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در اختیار شهرداری باشد؛ اما متاسفانه این مهم نیز محقق نشده است.

وی در ادامه تصریح کرد : مطالبات گذشته در این بخش حدود ١٠٠٠ میلیارد تومان بوده که هنوز محقق نشده است. همچنان که براساس قانون توسعه حمل ونقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت نیز دولت میبایست سالانه 4 هزار میلیاردتومان به بهبود ترافیک شهرهای کشور پرداخت می کرد اماهیچگاه محقق نشد.

تشکری هاشمی با اشاره به قانون هدفنمندسازی یارانه ها نیز تصریح کرد : مقرر بود از محل درامدهای ناشی از یارانه ها به بخش حمل ونقل کمک شود که این مهم هم نه در دولت فعلی و نه در دولت قبلی رنگ اجرا به خود نگرفته است.

معاون شهرداری تهران تاکید کرد: دوستان در دولت به جای فرافکنی جبران مافات کنند و یا اگر مشکل در پرداخت دارند واضح و مشخص برای مردم بازگو کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: در یکسال پیش روی دولت، تعهدات در بخش حمل ونقل عمومی محقق شود.