نصیرزاده یار پرسپولیس در شکایت از استقلال و کنعانی زاده

نصیرزاده یار پرسپولیس در شکایت از استقلال و کنعانی زاده

سیب موز: نصیرزاده یار پرسپولیس در شکایت از استقلال و کنعانی زاده سیب موز هوشنگ نصیرزاده امروز در باشگاه پرسپولیس حاضر شد تا با مسئولان این باشگاه صحبت کند.به گزارش تابناک ورزشی، هوشنگ نصیرزاده، بعد از کنار رفتن از پست

ریاست کمیته حقوق و تدوین مقررات فوتبال، امروز در محل باشگاه پرسپولیس

حاضر شد. هنوز علت دقیق حضور نصیرزاده مشخص نشده است اما این کارشناس داوری

کشورمان، چند روز پیش با باشگاه مس برای مشاوره به توافق رسیده بود.

باید دید چرا او به باشگاه پرسپولیس آمده است.

آیا حضور او ربطی به ماجرای محمدحسین کنعانی زادگان و شکایت باشگاه

پرسپولیس دارد یا خیر. به گزارش سیب موز باشگاه پرسپولیس روز گذشته مدعی شد که از استقلال و کنعانی زاده شکایت می کند.