حریق منجر به انفجار یک اتوبوس در انگلیس!

حریق منجر به انفجار یک اتوبوس در انگلیس!

سیب موز: حریق منجر به انفجار یک اتوبوس در انگلیس! سیب موز یک دستگاه اتوبوس در شهر «بِکنهام» در مسیر «ویکهام» انگلستان طعمه حریق شد.

به گزارش عصرخبر، راننده بلافاصله با مشاهده خروج دود از قسمت عقب اتوبوس، قبل از آن که خودرو منفجر شود، پیاده شد و از مهلکه گریخت.

به گزارش سیب موز یکی از شاهدان گفت: «قسمت کوچکی از عقب اتوبوس دچار حریق شده و فضای اطراف آن را دود فراگرفته بود. با افزایش شدت حریق، راننده و تمام افرادی که نزدیک اتوبوس بودند، به سرعت از آن فاصله گرفتند.»

خوشبختانه اتوبوس هیچ مسافری نداشت و راننده آن هم جان سالم به در برد.

بنا به گفته سخنگوی پلیس، حریق به سرعت توسط مأموران آتش نشانی مهار شد و هیچ شخصی آسیب ندید.

پس از 3 ساعت مسیر «ویکهام» بازگشایی شد و خط اتوبوسرانی 162 به وضعیت عادی بازگشت.