شورای پول و اعتبار نظاره گر توافق بانک ها/ نرخ سود وارد دستورکار نشست دیروز شورا نشد

شورای پول و اعتبار نظاره گر توافق بانک ها/ نرخ سود وارد دستورکار نشست دیروز شورا

سیب موز: شورای پول و اعتبار نظاره گر توافق بانک ها/ نرخ سود وارد دستورکار نشست دیروز شورا نشد سیب موز بازنگری در نرخ های سود در جلسه دیشب شورای پول و اعتبار مطرح نشد.به گزارش فارس، پس از توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد، با توجه به فرایند ها گذشته تصور می شد جلسه شورای پول و اعتبار این هفته که برای دومین بار در سال 95 تشکیل می شد، تصریحی بر کاهش نرخ سود بانکی داشته باشد.اما در جلسه دیشب شورا، نرخ سود مورد بررسی و بحث قرار نگرفت و این شورا مصوبه ای در حوزه سیاست های پولی و یا تصویب دستورالعملی نداشته است.در سه سال گذشته، هر زمان که بانک ها توافقی برای کاهش نرخ سود بانکی می کردند، مدتی بعد شورای پول و اعتبار ضمن تایید آن نرخ، نرخ های جدید برای سود تسهیلات مبادله ای و مشارکتی تعیین و تصویب می کرد. این در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با توجه به سیر نزولی رشد تورم بر کاهش نرخ سود بانکی بارها و بارها تاکید کرده اند، اما اینکه چرا در نشست دیروز، شورا اعتنایی به این مسئله نکرد خود نکته قابل تاملی است.با تصویب شورا، توافق بانک ها وجاهت قانونی پیدا کرده و عدم رعایت نرخ های جدید تخلف محسوب می شد.باید منتظر ماند و دید در جلسه آینده شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی در دستور کار قرار می گیرد؟ چرا که قانونی شدن نرخ های جدید و الزام همه بانک ها به رعایت آن، ضمانت اجرایی توافق را افزایش می دهد.