هفته قرمز رنگ شاخص ها در بورس تهران

سیب موز در پایان معاملات آخرین روز کاری این هفته بازار سهام شاخص بورس تهران با کاهش 82 واحدی در رقم 73 هزار و 877 واحد رسید و همچنان قرمز باقی ماند. این در حالی بود که در هفته جاری اکثر سهام شاخص بازار در مدار منفی قرار گرفتند و هفته قرمز رنگی را در بورس تهران رقم زدند. همچنین در روز جاری 745

میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 163

میلیارد تومان در بیش از 57 هزار نوبت

معاملاتی داد و ستد شد. شاخص کل هموزن نیز با افزایش 33 واحدی عدد 13 هزار و502 و احد را تجربه کرد.

هفته قرمز رنگ شاخص ها در بورس تهران

سیب موز: هفته قرمز رنگ شاخص ها در بورس تهران

هفته قرمز رنگ شاخص ها در بورس تهران 2