صاحب شماره 9 آقای گل ایران است

صاحب شماره 9 آقای گل ایران است

سیب موز: صاحب شماره 9 آقای گل ایران است سیب موز: سرپرست و مهاجم تیم پرسپولیس درباره بازگرداندن لباس شماهر 9 پرسپولیس از امیری به طارمی صحبت کردند. به گزارش سیب موز: سیب موز: سایت رسمی باشگاه پرسپولیس نوشت؛  محمود خوردبین سرپرست پرسپولیس درباره بازگشت طارمی به تمرینات این تیم و گرفتن شماره 9 تیم از امیری و دادن ان به طارمی گفت: «من کار خیلی قشنگی دیدم. ما فکر می کردیم که مهدی نمی آید و شماره 9 را به وحید امیری داده بودیم. وحید امیری شماره 9 را به مهدی طارمی داد و شماره 19 را برای خودش گرفت. بسیار کار قشنگی بود. این را یک کار جوانمردانه و ورزشی می گویند. دست هر دونفرشان درد نکند. »در همین ارتباط وحید امیری هم گفت: «صاحب اصلی پیراهن آمد. آقای گل ایران. امیدوارم که سال موفقی را داشته باشیم. من هم تنها کار کوچکی که از دستم بر می آمد به عنوان یک خوشامدگویی این بود که پیراهن را به ایشان برگردانم چون واقعا برازنده آقای طارمی است. »