تصاویر: حواشی تمرین پرسپولیس با حضور طارمی

سیب موز: اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پس از بازگشت این تیم از اردوی اوکراین در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد. در این تمرین که در غیاب برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس برگزار شد مهدی طارمی که پیش از این قرار بود به تیمی از لیگ ترکیه بپیوندد به تمرینات پرسپولیس بازگشت و از سوی هواداران به شدت تشویق شد.

تصاویر: حواشی تمرین پرسپولیس با حضور طارمی

سیب موز: تصاویر: حواشی تمرین پرسپولیس با حضور طارمی

تصاویر: حواشی تمرین پرسپولیس با حضور طارمی 2 تصاویر: حواشی تمرین پرسپولیس با حضور طارمی 3 تصاویر: حواشی تمرین پرسپولیس با حضور طارمی 4 تصاویر: حواشی تمرین پرسپولیس با حضور طارمی 5 تصاویر: حواشی تمرین پرسپولیس با حضور طارمی 6 تصاویر: حواشی تمرین پرسپولیس با حضور طارمی 7 تصاویر: حواشی تمرین پرسپولیس با حضور طارمی 8 تصاویر: حواشی تمرین پرسپولیس با حضور طارمی 9 تصاویر: حواشی تمرین پرسپولیس با حضور طارمی 10