اینستاگرام طارمی پس از حضور در تمرین پرسپولیس

اینستاگرام طارمی پس از حضور در تمرین پرسپولیس

سیب موز: اینستاگرام طارمی پس از حضور در تمرین پرسپولیس سیب موز: مهدی طارمی همان طور که گفته بود، در تمرین پرسپولیس شرکت کرد. به گزارش سیب موز: سیب موز: مهدی طارمی امروز در صدر اخبار مربوط به باشگاه پرسپولیس است. او که ساعاتی قبل به دفتر باشگاه رفته بود، گفت که از همین امروز در تمرین شرکت می کند. طارمی امروز پس از حضور در تمرین پرسپولیس عکس زیر را در اینستاگرام خود منتشر کرد.

اینستاگرام طارمی پس از حضور در تمرین پرسپولیس 2