اجرای نمایش «دنیای دروغکی» در کانون

سیب موز نمایش دنیای دروغکی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار می شود.

اجرای نمایش «دنیای دروغکی» در کانون

سیب موز: اجرای نمایش «دنیای دروغکی» در کانون

اجرای نمایش «دنیای دروغکی» در کانون 2

به گزارش ایمنا، نمایش دنیای دروغکی توسط حامد شکوری نگارش شده و محمدکاظم فکاری آن را کارگردانی نموده است.

در این نمایش هادی کریمی، وحید عالم، آرش سلطان آبادی، مهدی کوشافر، عمادالدین صدر و محمد مهدی قادریان به ایفای نقش پرداخته اند. نمایش دنیای دروغکی 18 شهریور تا 11 مهرماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان واقع در پل فلزی، بوستان کودک به روی صحنه خواهد رفت.

12135/168