هجوم پرسپولیسی ها به اینستاگرام روحانی

هجوم پرسپولیسى ها به اینستاگرام روحانى

سیب موز: هجوم پرسپولیسی ها به اینستاگرام روحانی

سیب موز خبر استعفای علی اکبر طاهری باعث هجوم هواداران به اینستاگرام رییس جمهور شده است.

به گزارش جمهوریت، علی اکبر طاهری بعد از مشکلاتی که بابت مسائل اسپانسرینگ و تداخل آن به گزینه سازمان لیگ به وجود آمد، تهدید به استعفا کرده است.

این اتفاق باعث شده تا هواداران پرسپولیس با هجوم به اینستاگرام دکتر روحانی، رئیس جمهور با درج کامنت های خود پیام شان مبنی بر ورود وی به این مساله و فراهم کردن شرایط ادامه همکاری طاهری با پرسپولیس را فراهم کند.