سود شرعی برای فروش یک جنس چقدر است؟

سود شرعی برای فروش یک جنس چقدر است؟

سیب موز: سود شرعی برای فروش یک جنس چقدر است؟

سیب موز حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی به پرسشی درباره میزان سود شرعی پاسخ گفته است.

متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

به گزارش سیب موز س: سود شرعی به چه میزان است؟ (بدان معنا که چه درصدی از قیمت تمام شده ی

جنس را می توان به آن اضافه کرد و سپس فروخت تا معامله صحیح و ان شاء الله

حلال باشد؟)

ج: این امر مقدّر شرعی ندارد بلکه به قانون مصوّب یا درصدی از سود متعارف

بین فروشندگان موکول است و هر چه که انصاف را بیشتر رعایت نماید و وضعیت

اقتصادی مشتری را در نظر بگیرد روزی شما حلال تر و با برکت تر خواهد بود.