خودسوزی یک مرد در شورای شهر تهران

خودسوزی یک مرد در شورای شهر تهران

سیب موز: خودسوزی یک مرد در شورای شهر تهران

سیب موز جنوب نیوز: شهرام گیل آبادی با اشاره به خودسوزی مردی 40 ساله در مقابل ساحتمان شماره 2

شورای شهرتهران اظهارکرد: صبح امروز فردی به علت مشکلات روحی خودسوزی کرده

است.

وی با بیان اینکه شهرداری در گذشته نیز به این فرد کمک کرده

بوده، اظهار کرد: این شخص 4 دوره متوالی در میدان میوه و تره بار ازگل غرفه

داشته اما امسال دیگر امکان تمدید آن وجود نداشته است و به وی اعلام شده

بوده. این در حالی است که فرد مورد نظر اصرار بر تمدید غرفه اش داشته است.

در این میان شهرداری تهران به وی قول مساعد داده بوده که مشکل ودیعه مسکن

وی را از دستگاه های مسئول پیگیری کند.

به گزارش سیب موز

به گفته رییس مرکز ارتباطات و

امور بین الملل شهرداری تهران این فرد به دلیل تالمات روحی نتوانسته برخود

مسلط باشد و اقدام به خود سوزی می کند که با اقدام به موقع عوامل ساختمان

شماره دو شورای شهر و شهرداری تهران به موقع به بیمارستان منتقل می شود.

وی

تاکید کرد: شرایط و ضوابط تمدید غرفه های سازمان میادین به گونه ای است که

برای رعایت عدالت بین متقاضیان هر فرد تا دو دوره حق تمدید غرفه اش را

دارد، اما به دلیل مشکلات فرد مذکور مساعدت لازم برای تمدید تا 4دوره در

این بازار میوه و تره بار صورت گرفته است.

این در حالی است که  براساس گفته های رحمت الله حافظی، عضو پزشک شورای شهر تهران

این فرد دچار سوختگی 15 درصد شده است.