دودکش انگلیسی تخریب شد

سیب موز دودکش انگلیسی تخریب شد

دودکش انگلیسی تخریب شد

سیب موز: دودکش انگلیسی تخریب شد

بلندترین دودکش در کنت انگلیس با ارتفاع 244 متر تخریب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، این دودکش بتنی 244 متر ارتفاع داشت. از تخریب این دودکش 40 هزار تن بتن برجا مانده که برای استفاده در جای دیگر بازیافت می شود.

دانلود