زمان اعلام افزایش حقوق مستمری بگیران

سیب موز > نیک نیوز: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از برنامه این سازمان برای گسترش خدمات

رفاهی بازنشستگان خبر داد و گفت: در سال جاری 25 هزار نفر ار بازنشستگان به

مشهد مقدس و 8000 نفر به عتبات اعزام می شوند.

سیدتقی نوربخش

اظهارکرد: به زودی و با مشخص شدن میزان افزایش حقوق بازنشستگان، میزان

افزایش حقوق سال جاری را اعمال می کنیم و امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی

کشور و افزایش توان مالی سازمان تامین اجتماعی حرکت موثر و قابل لمسی برای

بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان انجام شود.

زمان اعلام افزایش حقوق مستمری بگیران

سیب موز: زمان اعلام افزایش حقوق مستمری بگیران