یک سفارت خانه دیگر در ترکیه به حالت تعلیق درآمد

سیب موز فرانسه هم سفارت خود را در آنکارا و استانبول به حالت تعلیق درآورد. پس از آلمان و انگلیس دولت فرانسه نیز سفارت و کنسولگری خود را در شهرهای آنکارا و استانبول ترکیه به حالت تعطیل در آورد.

در روزهای اخیر نا امنی در ترکیه افزایش پیدا کرده است و سفارت خانه های مذکور تعلیق کنسولگری های خود را دلایل امنیتی اعلام کرده اند.

یک سفارت خانه دیگر در ترکیه به حالت تعلیق درآمد

سیب موز: یک سفارت خانه دیگر در ترکیه به حالت تعلیق درآمد برچسب ها: ترکیه ، سفارت فرانسه بازگشت به صفحه نخست