کارنامه اشتغالی دولت روحانی/ اوضاع تحت کنترل است

سیب موز نرخ بیکاری تا پایان برنامه ششم توسعه تک رقمی می شود. این وعده را عیسی منصوری معاون کارآفرینی و اشتغالزایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می دهد. نرخ بیکاری تا پایان برنامه ششم توسعه تک رقمی می شود. این وعده را

عیسی منصوری معاون کارآفرینی و اشتغالزایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار پارسینه می دهد.

به گفته او در پنج سال آینده اشتغال مناسبی ایجاد خواهد شد.

او با بیان اینکه پیش بینی شده است سالانه چیزی حدود یک میلیون و خرده

ای شغل ایجاد می کنیم، توضیح داد: در حال حاضر رقم دقیق میزان اشتغال را نمی توان

عنوان کرد ، چون نرخ جمعیت فعال را نمی دانیم و مشخص نیست نرخ مشارکت چقدر خواهد بود.

به گزارش سیب موز منصوری اذعان کرد: در برنامه ششم امیدواریم مجلس نکاتی را از منظر

اشتغال که از طرف دولت پیشنهاد شده، توجه بیشتری کند و در لایحه حفظ شود. در برنامه

پیش بینی شده که سیاست های کلان، پولی و مالی و معطوف به اشتغال باشد، اگرچه در

برنامه ششم از اشتغال شروع نکرده اما معطوف به اشتغال است.

معاون کارآفرینی و اشتغالزایی وزارت تعاون متذکر شد: در طول 3 سال

گذشته براساس گزارش مرکز آمار سالانه حدود 600 تا 700 هزار اشتغال جدید داشته

ایم. بخشی از این ها ریزش داشتند اما یک گذار از اشتغال رسمی به غیر رسمی هم ایجاد

شده است. وی توضیح داد: بخش قابل توجهی از اشتغال که در طول این سال ها ایجاد شد، بخش غیر

رسمی اقتصاد ما بود، چون بخش رسمی ما دچار افول شد. به عنوان مثال در سال گذشته صنعت

کارخانه ای ما رشد منفی 2/2 درصد داشته و ریزش نیروی کار داشته ایم. عملا وقتی

ریزش نیروی کار وجود داشته باشد این نیرو به سمت بنگاه های غیر رسمی یا خرد می رود

ولی به هر حال این اشتغال بر اساس گزارش مرکز آمار ایجاد شده است و ما در سال 1394

حدود 670 هزار ایجاد اشتغال جدید داشته ایم.

کارنامه اشتغالی دولت روحانی/ اوضاع تحت کنترل است

سیب موز: کارنامه اشتغالی دولت روحانی/ اوضاع تحت کنترل است بازگشت به صفحه نخست