بیانیه خوردبین در حمایت از « بنای کشتی »

سیب موز سرپرست تیم پرسپولیس پس از خداحافظی محمد بنا از دنیای کشتی بیانیه ای صادر کرد: خبر - تحریریه پارسینه | سرپرست تیم پرسپولیس پس از خداحافظی محمد بنا از دنیای کشتی بیانیه ای صادر کرد:

«نمی دانم چطور باید کلمات را کنار هم قرار داد تا از افتخارت گفت و ناراحتی ام را از رفتنت از کشتی بیان کرد اما من میگویم: سلام!

به گزارش سیب موز سلام بر مردی که عزت ملی را بارها و بارها برایمان معنا کرد. سلام بر مردی که لذت ایرانی بودن را در هیاهوی کشتی های بین المللی برایمان معنا کرد. سلام به مردی که زانوی شرافت و مردانگی ، پیش پای مادرش زد تا نشان دهد پهوانی به مدال نیست.بلکه باید دانست از کجا آمده و باید به کجا رفت. بوسه هایت بر دستان مادرت غیرتت را نشان داد و کلاس درسی بود تا شاگردانت چه در تشک کشتی و چه در سطح جامعه فراموش نکنند که والاترین پادشاه ورزش هم که باشی باید خاک پای مادر شوی.

چطور می توان صحنه به اهتزاز در آوردن های پرچم ایران را توسط شاگردانت در المپیک لندن و جام جهانی را ندید. چطور می توان حرف از افتخار ملی زد و اسم تو را مثال نیاورد. تویی که افتخار را با مردانگی ات به زانو در آوردی. مردم به ذنبال کسب افتخار هستند و تو خود ، افتخاری. شاید از تشک کشتی خداحافظی کردی اما از تشک مردانگی نمیتونی خداحافظی کنی . سال های سال بنا کشتی فرنگی را با خون دل بنا کردی و حالا می خواهی بروی؟ امیدوارم مسولان نگذارند به این زودی ها از ورزش بروی تا باز هم شاهد غرور آفرینی تیمهای تحت هدایتت باشیم.»

بیانیه خوردبین در حمایت از « بنای کشتی »

سیب موز: بیانیه خوردبین در حمایت از « بنای کشتی » برچسب ها: محمود خوردبین ، کشتی فرنگی ، پرسپولیس بازگشت به صفحه نخست