این هم بازار سیاه «فروشنده»!

سیب موز به بهانه اکران فیلم جدید فرهادی، بازار سیاه بلیت فروشی در سینما دوباره رونق گرفت و کیوان زرگری این کارتون را در شهروند منتشر کرد.

این هم بازار سیاه «فروشنده»!

سیب موز: این هم بازار سیاه «فروشنده»!

این هم بازار سیاه «فروشنده»! 2

برچسب ها: فروشنده ، کاریکاتور بازگشت به صفحه نخست